Skip to main content

Användarvillkor

Dessa användarvillkor (nedan kallade “villkoren”) reglerar användningen av den här hemsidan Credlån.se (också credlan.se) (nedan kallad “tjänsten”). Genom att använda tjänsten accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor bör du inte använda tjänsten.

Tjänsten erbjuder information om lån och ekonomi för informations- och underhållningsändamål. Tjänsten ger ingen rådgivning, rekommendation eller anbud om lån eller annat finansiellt produkt. Du bör söka professionell rådgivning innan du fattar några beslut om lån eller annat finansiellt produkt.

Tjänsten får inte användas för olaglig verksamhet eller för att skada tredje part. Du får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att du stör eller skadar tjänsten eller tjänstens serverar.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra hemsidor. Dessa länkar är endast till för att underlätta för användaren och betyder inte att vi godkänner eller ansvarar för innehållet på dessa hemsidor.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera dessa villkor utan föregående avisering. Det är därför viktigt att du regelbundet granskar dessa villkor. Genom att fortsätta att använda tjänsten efter att ändringar i villkoren trätt i kraft accepterar du dessa ändringar.

Dessa villkor ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår i samband med användning av tjänsten ska avgöras av svensk domstol.

2023-01-04