En digital checkkredit

Vi tror inte på att du som företagare ska vänta i veckor på kreditbeslut, vi tror inte att krångliga affärsplaner och likviditetsbudgetar är absolut nödvändigt.
Qapitala erbjuder därför en digital checkkredit för företag, en automatiserad limit som är framtagen enligt ditt företags individuella förutsättningar.
Ena månaden kan behovet av likviditet finnas, andra månaden inte. Använd din checkkredit efter behov och betala bara för det du nyttjat.

- Rörlig kredit till företag
- Betala enbart för nyttjat belopp
- Inga uppläggnings eller limitavgifter

En digital checkkredit